Çalışma Alanları

Aşağıdaki hizmet alanlarından herhangi birinde veya birkaçında gönüllü olarak görev alabilir ve bu yolla çalışmalarımıza destek olabilirsiniz.

Bağış Çalışmaları :
 

Gönüllüler; İDDEF’in bütün faaliyet, kampanya ve projeleri için İDDEF’in bilgisi ve çalışma prensipleri çerçevesinde bağış arttırmaya yönelik çalışabilir ve yapılacak faaliyetler için kaynak oluşturma yoluna gidebilirler, Bu amaca yönelik olarak geniş çaplı organizasyonlar dahil olmak üzere çeşitli faaliyetler gerçekleştirebilirler. (Örnek: Proje tanıtım programları, kampanya ve projelere fon bulma organizasyonları vb,)
 

Acil Yardım ve Afet Hizmetleri :

Gönüllüler; savaş, işgal, çatışma, doğal afetler, tehlikeli ve salgın hastalıklar, büyük yangınlar vb, gibi sebeplerle oluşan kriz hallerinde yapılan acil yardım çalışmalarında gönüllü olarak görev alabilirler. Afete hazırlık aşamasında, krizlerde kriz bölgesinde saha çalışmaları ve operasyonun yürütüldüğü merkezdeki kriz yönetimi çalışmalarında, kriz sonrası dönemde iyileştirme faaliyetlerinde çalışmalarımıza destek verebilirler, (Örnek: Sağlık hizmetleri, çadır kentlerin kurulması-işletilmesi, yardım malzemesi dağıtımı vb,)

Manevi Destek Hizmetleri :

Gönüllüler; başta kriz bölgelerinde yapılan çalışmalar olmak üzere tüm faaliyet bölgelerinde ulaşılan kişilere manevi destek çalışmalarında yer alabilirler, Bu gönüllüler insanlara bulundukları şartlarda manevi ve teskin edici destek vermenin dışında muhtaçların tespitinde, yardımların temin edilmesi ve ulaştırılmasında, mülteci kamplarında, yetimhanelerde vb, alanlarda çalışabilirler.

Basın Tanıtım Hizmetleri :

Gönüllüler; İDDEF’in yapmış olduğu faaliyetlerin ulusal ve uluslararası kamuoyunda duyurulmasında çalışabilir, bu vesile ile iyiliğin ve yardımlaşmanın yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabilirler, Gönüllüler; İDDEF’in kurumsal tanıtımını, kampanya ve projelerini, düzenleyecekleri etkinliklerle kamuoyuna aktarabilirler; faaliyetlerle ilgili medya yoluyla ya da yüz yüze iletişim yöntemi ile ulaşılabilecek herkese çeşitli vesilelerle ulaşarak hizmetlerin geliştirilmesini sağlayabilirler.

İnternet Hizmetleri :

Gönüllüler; İDDEF’in yapmış olduğu faaliyetleri internet alanı üzerinden çeşitli şekillerde destekleyebilirler, (Örnek: Bannerların yaygınlaştırılması, web site tanıtımı, e-gruplarda ve diğer internet ortamlarında kampanya ve proje tanıtımları, internet üzerinden yürütülen diğer faaliyetlere destek olunması vb.)

Eğitim Hizmetleri :

Gönüllüler; İDDEF’in tüm faaliyetlerinde -ilgili alana dair eğitim almış olmak kaydıyla- İDDEF’in eğitim gönüllüsü olarak hizmet verebilirler.

Destekleyici Hizmetler :

Gönüllüler, yukarıda belirtilen hizmet alanları dışında destekleyici hizmetler çerçevesinde de çalışabilirler:

a) Danışmanlık: Danışman olarak görev yapan konusunda uzman gönüllüler, planlanan/uygulanan faaliyetler ve hizmet alanlarında yol gösterici fikirlerini bizlerle paylaşarak çalışmalarımıza destek olabilirler.

b) Tercüme: Tercüman olarak görev yapan gönüllüler, İDDEF’in sürdürdüğü tüm proje ve faaliyetler ile tercüme gerektiren (yazılı/sözlü çeviri) her türlü çalışmaya destek verebilirler.

c) Ofis Hizmetleri: Ofis hizmetlerinde görev alan gönüllüler, ihtiyaç halinde ofis içerisinde yürütülen işlerde profesyonel çalışanlara destek olabilirler.

d) Teknik Hizmetler: Teknik hizmet gönüllüleri, teknik uzmanlık veya yeterlilik gerektiren her alanda  ihtiyaç durumunda destek verebilirler.

e) Lojistik Destek Hizmetleri: Gönüllüler, faaliyetlerin gerçekleşmesinde mekan sağlayarak, araç temin ederek, kamera ve fotoğraf makinesi gibi imkanlarını tahsis ederek vb, şekillerde destek olabilirler.

Okunma : 3.763
  • İNSANA DEĞER VEREN DERNEKLER FEDERASYONU Cebeci Mh. Eski Edirne Asfaltı No:702/B Kat:4 Sultangazi / İSTANBUL Diğer Şube Adresleri :İletişim
  • İDDEF bir İsmailağa kuruluşudur.

Bugün 752 Kişi, 23 Nisan 2015'den itibaren toplamda 2.077.765 Kişi İddefi ziyaret etti. Şu an 376 Kişi sitemizi inceliyor.