Test yayınımız www.iddef.tv adresindedir.
Kısabir süre sonra www.iddef.org sitemiz aktif olacaktır.